Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti JoLaCar
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů v rozsahu sděleném prostřednictví těchto WWW stránek firmě Ing. Josef Lank /dále jen "správce"/. Současně vyjadřuji souhlas s připojenými podmínkami správce  osobních údajů, za kterých bude s mými osobními údaji nakládáno.

 

Osobní údaje a ochrana osobních dat

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat
 

Firma Ing. Josef Lank jako provozovatel serveru www.jolacar.cz, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

 

Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

 

Firma Ing. Josef Lank. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

 

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

  • uživatelů webových stránek správce

  • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem

 

Údaje, které zadáváte při registraci

 

Jako zájemce o koupi či prodej vozu nebo jeho ocenění musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: 

 

  • jméno a příjmení

  • úplná poštovní adresa

  • telefonické a e-mailové spojení

 

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

 

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů
 

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností.

 

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

 

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Ing. Josef Lank, Kateřinská 517, 463 03 Stráž nad Nisou. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Shrnutí

 

Server www.jolacar.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.

 

Váš souhlas

 

Používáním formulářů na internetových stránkách www.jolacar.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.


Ing. Josef Lank